เกมส์เอลซ่าตรวจอัลตราซาวด์ (Ice Queen Pregnant Che

Description

เกมส์เอลซ่าตรวจอัลตราซาวด์ (Ice Queen Pregnant Check-Up) วันนี้เราจะมาเล่นเป็นคุณหมอตรวจอัลตราซาวด์กันนะคะ และคนไข้ที่จะมาตรวจอัลตราซาวด์ในวันนี้ก็คือเจ้าหญิงเอลซ่านั่นเองคะ เริ่มต้นให้เพื่อนๆการวัดอุณหภูมิร่างกายก่อน